miércoles, 9 de marzo de 2016

ASOCIACIÓN EDUCATIVA INFANTIL E XUVENIL SOÑO RURAL

Cando dende a administración se nos propuxo a participación no proxecto Móvete, os nenos e nenas de 5º e 6º de primaria estivemos nuns obradoiros nos que nos demos conta de que o traballo individual non dá tan bos resultados coma o traballo colectivo. Por iso pensamos en organizarnos nunha asociación que se convertera en motor e nos fixera protagonistas dun cambio na nosa contorna converténdoa nun espazo de convivencia e de futuro.
Animados polos nosos mestres xuntámonos para organizarnos e aprender a xestionar as nosas accións de maneira coordinada cos demais dun xeito dialogante e democrático. Así naceu a Asociación Educativa Infantil e Xuvenil Soño Rural, con sede no noso centro educativo e que tentará aglutinar as accións que dende aquí se leven a cabo na procura dun mundo rural vivo, valorado positivamente e cun crecemento sostible que nos permita vivir a todos dunha maneira digna.
Tivemos un acto fundacional da nosa asociación no que decidimos os seus fines e obxectivos i eliximos á xunta directiva; esta está formada por un presidente, unha secretaria e dous vocais. Agora estamos na fase de elaboración e aprobación dos estatutos. Mentres tanto comezamos a traballar.
Para poder levar a cabo os nosos obxectivos temos que dar tres pasos:
    1.    Coñecer a realidade,
    2.    Reflexionar sobre o positivo e negativo do mundo que nos rodea,
    3.    Actuar, conxuntamente coa sociedade na que estamos inmersos, para cambiar o que está mal e potenciar realidades e valores que nos identifican e que son positivos.
Somos conscientes de que a nosa asociación non ten valor institucional fóra da nosa escola, xa que somos menores de idade; sen embargo a través das accións levadas a cabo estaremos aprendendo o funcionamento de calquera tipo de asociación, polo que nos fixemos con un caderno no que a nosa secretaria levanta acta de cada unha das reunión para que non queden esquecidas e se nos lembren os acordos tomados para levalos a cabo.
Unha das primeiras acción que faremos será presentar unha moción de apoio ó mundo rural no Concello de Irixoa, con propostas para que os nosos políticos loiten pola recuperación e mellora da nosa contorna. Xa iremos contando como foi…


No hay comentarios:

Publicar un comentario